سیاسی

اقتصادی

آیا ایران با ذخایر نفتی و گازی خود می‌تواند روسیه را به چالش بکشد؟

آیا ایران با ذخایر نفتی و گازی خود می‌تواند روسیه را به چالش بکشد؟

  اشراف: یک اندیشکده آمریکایی بر این باور است که علی‌رغم حمایت دیپلماتیک طولانی‌مدت روسیه از ایران، این احتمال می‌رود که ایران با ورود به بازار انرژی جهان در نهایت بیش از اینکه فرصتی برای روسیه باشد، چالش‌هایی را پیش روی این کشور بگذارد.

نظامی

پرونده

Top