Paste your Google Webmaster Tools verification code here

سیاسی

اقتصادی

ایران از رفع تحریم‌ها چه به دست آورده است؟

ایران از رفع تحریم‌ها چه به دست آورده است؟

  اشراف: تصمیم دولت «اوباما» برای کاستن از فشار تحریم‌ها و رفع مستقیم تحریم‌ها به افزایش قدرت ایران و احیای نسبی اقتصاد ایران منجر شده است. این منافع برای دولت ایران مجالی برای انعطاف‌پذیری بیشتر در برابر فشار اقتصادی تحریم‌ها را فراهم کرده است.

سایبری

شبکه برق‌رسانی آمریکا در برابر حملات سایبری ایران به شدت آسیب‌پذیر است

شبکه برق‌رسانی آمریکا در برابر حملات سایبری ایران به شدت آسیب‌پذیر است

اشراف: بر اساس مطالعه‌ای که به تازگی در آمریکا منتشر شده شبکه برق‌رسانی آمریکا در برابر حملات سایبری و فیزیکی بسیار آسیب‌پذیر است. کارشناسان امنیتی آمریکا بر این باورند که ایران در شرف دستیابی به ابزار و دانش مورد نیاز برای انجام حملات سایبری به سیستم برق‌رسانی آمریکا است.

نظامی

ایران برنامه موشکی خود را متوقف نخواهد کرد

ایران برنامه موشکی خود را متوقف نخواهد کرد

  اشراف: یک اندیشکده آمریکایی می‌گوید دولت ایران هرگونه محدودیتی بر برنامه موشک‌های بالستیک خود را رد کرده است. پیام روشن است: ایران موشک‌هایش را ضامن جایگاه خود در جهان می‌بیند و به‌هیچ‌وجه حاضر به کنار گذاشتن آن‌ها نیست.

پرونده

Top