سیاسی

لزوم ائتلاف و یکپارچگی منطقه‌ای برای حفظ امنیت داخلی

شورای همکاری خلیج فارس در سال ۲۰۱۵:
لزوم ائتلاف و یکپارچگی منطقه‌ای برای حفظ امنیت داخلی

  اشراف: پس از یک سال تنشِ دیپلماتیک، اکنون به نظر می‌رسد که کشورهای محافظه‌کار حاشیه خلیج فارس منسجم‌تر از قبل عمل می‌کنند. اما موضوعات مرتبط با اصلاحات سیاسی، اتحاد و همبستگی اقتصادی و مسائل جمعیتی همچنان به قوت خود باقی هستند.

اقتصادی

کارنگی: رقابت ایران و هند برای ارتقای اهداف ژئوپلتیکی

کارنگی: همکاری ایران و هند برای ارتقای اهداف ژئوپلتیکی

  اشراف: ایران و هند بندر چابهار را ابزاری در جهت ارتقاء اهرم ژئوپلیتیک خود در مقابل پاکستان می‌دانند و از سوی دیگر نیز هر دو کشور به دنبال تحقق یکی از منافع مشترک خود یعنی فراهم نمودن مسیرهای جایگزین آسیای مرکزی به سوی اقیانوس هند هستند.

Top