بخش مصر

eshraf.ir---manabe0505931

چرایی تلاش السیسی برای آتش بس میان حماس و اسرائیل

چرایی تلاش السیسی برای آتش بس میان حماس و اسرائیل

اشراف: کارشناس مسائل خاورمیانه در اندیشکده بنیاد کارنگی در گزارشی مدعی است السیسی قصد دارد از ایجاد آتش بس میان حماس و اسرائیل به عنوان ابزاری برای تثبیت موقعیت خود در کشور و اعاده نقش رهبری مصر در خاورمیانه استفاده کند.

eshraf.ir---manabe0505932

قاهره هرگز میانجی میان اسرائیل و فلسطین نبوده است

اشراف: کارشناس شورای روابط خارجی در یادداشتی برای نشریه فارن پالیسی تصریح می‌کند که قاهره هرگز میانجی میان اسرائیل و فلسطین نبوده است و رژیم کنونی مصر در واقع از حمله اسرائیل به غزه سود می‌برد.

افول نفوذ آمریکا و کنار آمدن ایران و عربستان با یکدیگر

سیاست‌های آمریکا در مصر به هیچ وجه سودمند نبوده است

اشراف: کارشناس مسائل خاورمیانه در اندیشکده مؤسسه واشنگتن معتقد است سیاست‌های تأخیری آمریکا در مورد کمک نظامی، موجب بهبود آزادی و وضعیت حقوق بشر در این کشور نشده است و آمریکا باید قاعده دیگری را برای نیل به اهداف خود در مصر بیابد.

eshraf.ir---manabe292931

کرسی ریاست جمهوری به السیسی هم وفا نخواهد کرد

اشراف: کارشناس مؤسسه واشنگتن ضمن ارزیابی یکی از افسران تحصیل کرده نزدیک به مرسی تأکید می‌کند که حوادث سه سال گذشته ثابت کرده است که کرسی ریاست جمهوری به السیسی هم وفا نخواهد کرد.

eshraf.ir---manabe193933

سیاست‌های آمریکا در قبال مصر در دوران السیسی

اشراف: سه تن از کارشناسان برجسته اندیشکده مؤسسه واشنگتن در نشستی به بررسی مصر پس از انتخابات و سیاست‌های آمریکا در قبال این کشور پرداخته و چالش‌های پیش‌روی آمریکا را برای استقرار دموکراسی در آن برمی‌شمرند.

eshraf.ir---manabe292931

ارتش، چالش بزرگ پیشروی السیسی خواهد بود

اشراف: استاد دانشگاه واشنگتن در یادداشتی برای مرکز بلفر معتقد است که السیسی در آینده‌ای نزدیک با چالشی جدی از سوی ارتش و ژنرال‌های همقطار خود مواجه می‌شود و تاریخ معاصر مصر به خوبی بر این امر گواه است.

eshraf.ir---manabe113933

پیروزی السیسی روابط قاهره و واشنگتن را به حالت «استراتژیک» باز می‌گرداند

اشراف: کارشناس مؤسسه مطالعات خاورنزدیک واشنگتن در یادداشتی تأکید می‌کند که پیروزی السیسی باید به مثابه فرصتی تلقی شود برای بازتعریف روابطی که بتوان برچسب «استراتژیک» را بر آن زد.

eshraf.ir---manabe073932

السیسی ناجی اقتصاد نا‌بسامان مصر نخواهد بود

اشراف: کارشناس مسائل خاورمیانه در اندیشکده شورای آتلانتیک معقتد است که سابقه چهل سال اخیر اصلاحات و نئولیبرالیسم در مصر نشان می‌دهد که انتخاب السیسی به عنوان رئیس جمهور جدید هم به اوضاع نابسامان اقتصادی مصر سامان نمی‌بخشد.

eshraf.ir---manabe-817293

حذف اخوان‌المسلمین از صحنه سیاسی مصر ممکن نیست

اشراف: کارشناس مسائل خاورمیانه در اندیشکده واشنگتن معتقد است با توجه به انگیزه اخوانی‌ها و مخالفت آنها با حکومت فعلی، امکان وقوع مصالحه و سازش بسیار بعید به نظر می‌رسد.

Top